Гарантирайки за изрядното изпълнение на заложения интериорен проект, от ECLECTIC DESIGN поемаме авторски надзор над работата по него, спрямо предпочитания от клиента план.

Базов авторски надзор

Ако предпочитате да работите с майстори и бригада по Ваш избор (например доказали се при предишна работа за Вас или Ваши познати професионалисти), ние можем да извършваме периодични проверки на изпълнението на проекта, след завършване на отделните етапи на ремонта. Ако изберете този тип услуга обаче, ECLECTIC DESIGN не поема отговорност за качеството на строително монтажните дейности или изработените мебели.

Пълен авторски надзор

Това е планът, при който организираме, координираме и проследяваме качественото изпълнение на ремонтните и монтажни дейности и изработването на мебелите и интериорните елементи. Също така, заедно с Вас избираме всички елементи, мебели и материалите за обзавеждането и се грижим те да бъдат изработени, доставени и монтирани според предварително уточнения график. Този тип надзор е приложим само, когато ECLECTIC DESIGN избира фирмите, изпълнители по всеки от етапите на интериорния проект.